Strona główna > Wystawa > Treści

Jan 20, 2017

1. Płaski materiał: płaska nakrętka na krótko, to zewnętrzna warstwa z kompozytu PS, a żelazo wykonane zostało przez.
2. Odcienie tkaniny Trybunału: nawiązane do obudowy pałacowej, wykonane jest z tkaniny i ramy z żelaza, tkaniny bez folii kompozytowej.
3. Ręka wokół odcienia tkaniny krajobrazu: wokół królewskiej okładki na krótko, jest cięta na paski tkaniny składane po, a wokół produkcji produkowanych przez.
4. Nawijanie tkaniny: rysowanie okładek na krótko, wykonywane w ramce nawijanej nitką, na piękno, odcień należy umieścić w filmach PS w ogóle.